SCG

Ventili proizvajalca SCG so izdelani skladno z zahtevanimi standardi EN, direktivo 2010/35/EU in ADR/RID. Imajo certifikat modela (Type Approval Certificate) in Pi-oznako. Certifikat je izdan s strani nemškega BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung).