Mr. Heater Little Buddy

  • Varen pri uporabi v zračenih prostorih.
  • CE certificiran za uporabo propana in mešanic z butanom (UNP).
  • En gumb za vžig in vklop.
  • Samodejni izklop v primeru prevrnitve.
  • Samodejni izklop v primeru prenizke koncentracije kisika.
  • Ogreje prostore do 9 m3.
  • Direkten priklop na standardno propan ali propan/butan kartušo z navojem.
  • Deluje približno 6 ur pri uporabi 450g mešanice butana/propana v razmerju 70/30.